Vizija, poslanstvo, vrednote družbe SIJ Metal Ravne

Kaljenje odličnosti

Podjetje SIJ Metal Ravne spada v skupino SIJ - Slovenska industrija jekla, ki v Sloveniji in tujini zaposluje več kot 3200 ljudi in je med večjimi slovenskimi izvozniki.
Lastne jeklarna, kovačnica, valjarna ter različne vrste toplotne in mehanske obdelave zagotavljajo več kot 200 kvalitet jekel različnih dimenzijskih oblik - od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih do orodnih ter specialnih jekel v obliki valjanih in kovanih proizvodov. Proizvodi so skladni s svetovnimi standardi in opremljeni z ustreznimi atesti.
Svojo priložnost smo poiskali v t. i. nišni proizvodnji, ki jo odlikujejo specifična znanja in izkušnje, večja fleksibilnost in visoka dodana vrednost, zato naši proizvodnja in prodaja neprestano rasteta.
Poleg razvoja specifičnih znanj prihodnost gradimo tudi na posodobitvah tehnološke opremljenosti. Strateške naložbe, kot so nova kovačnica težkih odkovkov, nova valjarna težkih profilov in novo ulivališče, pomenijo širitev ponudbe podjetja. Nenehne izboljšave nam omogočajo kakovostnejše izpolnjevanje potreb, želja in pričakovanj dobaviteljev, kupcev, zaposlenih, lastnikov in ne nazadnje okolja. S takšnim odnosom do partnerjev in okolja smo med prvimi v Sloveniji pridobili certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat iz skupine ISO 14000.
Zavedamo se, kako pomembno je učinkovito in fleksibilno trženje. Zato razvijamo partnersko, kupcem prijazno prodajno mrežo. Postati želimo še bolj prepoznavni igralec na globalnem trgu, kamor danes izvozimo kar 80 odstotkov svojih izdelkov.

Naš glavni trg so države Evropske unije, seveda pa naše izdelke cenijo tudi zadovoljni kupci v ZDA, na Bližnjem in Daljnem vzhodu ter drugod po svetu.

Ključni strateški cilji podjetja

Strateške naložbe, kot so nova kovačnica težkih odkovkov, nova valjarna težkih profilov in novo ulivališče, nov epž, pomenijo širitev ponudbe podjetja.

RAST PRODAJE

 • razumevanje trga
 • usmeritev v rastoče tržne segmente
 • prodaja izdelkov z višjo dodano vrednostjo
 • razvoj lastne distribucijske mreže

ZADOVOLJSTVO KUPCEV

 • razumevanje potreb kupcev
 • zanesljivost dobave
 • kakovost in tehnična podpora

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

 • možnost izobraževanja
 • identifikacija s podjetjem
 • prispevek zaposlenih k razvoju

RAZVOJ PODJETJA ZA PRIHODNJE GENERACIJE

 • vlaganje v nove tehnologije
 • razvoj novih izdelkov
 • prodor na nove trge
 • skrb za okolje

OSTATI GOSPODARSKO USPEŠNO PODJETJE

 • ohraniti tehnološko znanje
 • ustvarjati dobiček