Metalografski laboratorij

V metalografskem laboratoriju preiskujemo mikrostrukturne značilnosti jekel od katerih so odvisne lastnosti jekel in njihova uporabnost. Osnovne mikrostrukturne značilnosti so: vrsta mikrostrukture, vrsta in porazdelitev mikrostrukturnih komponent, velikost kristalnih zrn in izločkov, velikost in vrsta ter porazdelitev nekovinskih vključkov, razpoke, pore, mikrolunkerji, izceje in druge napake v jeklih. Metalografske preiskave so makroskopske in mikroskopske. Pri prvih opazujemo strukturo s prostim očesom oziroma z lupo do 10x povečave, pri drugih pa pri večavah do 2000x z optičnim mikroskopom oziroma z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) s povečavo do 180 000x.

V laboratoriju opravljamo naslednje storitve:

a) Makroskopske preiskave

Z njimi odkrivamo makro napake v materialih kot so: površinske napake na izdelkih (zavaljanost, valjarniški ali kovaški risi, brusilne razpoke), napake, ki izvirajo iz litja (makro vključke, izceje, poroznost, kosmiče) in napake plastične predelave jekel (razpoke, kovaški križ). Pred preiskavo pa se morajo vzorci primerno pripraviti z brušenjem ter z hladnim oziroma vročim makro jedkanjem. Makro napake ocenjujemo po naslednjih standardih:

 • Ocenjevanje jedkalnih plošč po tabeli ŽR,
 • Baumanov odtis razporeditve žvepla,
 • Makrojedkanje in ocena po SNO 1710 in MIL ST 1459 A,
 • Pregled površine brušenih palic,
 • Ocenjevanje jedkalnih plošč po ASTM A-604,
 • Ocenjevanje jedkalnih plošč po ASTM E-381,
 • Ocenjevanje jedkalnih plošč po ASTM A-561,
 • Ocenjevanje jedkalnih plošč po GOST 801,
 • Ocenjevanje jedkalnih plošč po tabeli Bohler.

b) Mikroskopske preiskave

V laboratoriju opravljamo naslednje mikroskopske preiskave po primerjalnih tabelah in standardih:

 • Nekovinski vključki po ASTM E-45,
 • Nekovinski vključki po GOST 801,
 • Nekovinski vključki po DG,
 • Nekovinski vključki po SAE J422,
 • Nekovinski vključki po NF A04-106,
 • Nekovinski vključki po DIN 50602 metoda M,
 • Nekovinski vključki po DIN 5062 metoda K,
 • Nekovinski vključki po ISO 4967-98 metoda A,
 • Nekovinski vključki po SEP 1572,
 • Avstenitno ali primarno zrno po ASTM E-112,
 • Feritno-perlitno ali sekundarno zrno po ASTM E-112,
 • Velikost zrna po metodi McQuaid - Ehnu,
 • Velikost avstenitnega zrna po Snyder - Graffu,
 • Velikost zrna z dvojčičnimi lamelami po ASTM E-112 tabela III,
 • Velikost zrna po JUS C.A3.004,
 • Velikost zrna v litini 12Mn,
 • Velikost zrna po DIN 5061 in ISO 643,
 • Razporeditev karbidnih izcej v hitroreznih jeklih po tabeli ŽR,
 • Velikost karbidov v hitroreznih jeklih po tabeli ŽR,
 • Trakavost karbidnih izcej v orodnih jeklih po tabeli SEP 1615,
 • Velikost karbidov jekel vrste OCR 12 po tabeli ŽR,
 • Razporeditev karbidnih izcej v jeklu OCR 12 po tabeli ŽR,
 • Razporeditev karbidnih izcej v jeklu OCR 4 po tabeli DG,
 • Razporeditev karbidnih izcej v jeklu OCR 4 po tabeli GOST 801,
 • Določitev karbidne mreže po GOST 8233 tabela 5,
 • Določitev karbidne mreže po GOST 801 tabela 6,
 • Porazdelitev kromovih karbidov v jeklu PK 5 (W.Nr. 1.4116),
 • Porazdelitev karbidov po tabeli ISAN,
 • Porazdelitev karbidov po tabeli Bohler,
 • Mikrostruktura v žarjenem stanju v jeklih za kroglične ležaje po DG,
 • Ocena mikrostrukture v žarjenem stanju v jeklih za kroglične ležaje po GOST 801,
 • Ocena mikrostrukture po SEP 1520-78,
 • Ocena pregretja v jeklih vrste OCR 12 po tabeli ŽR,
 • Splošna ocena mikrostrukture v poboljšanem stanju,
 • Splošna ocena globine razogličenja,
 • Ocena žarjene mikrostrukture po tabeli Bohler,
 • Ocena žarjene mikrostrukture po tabeli Chrysler Corporation,
 • Določitev deleža alfa faze v nerjavnih jeklih po GOST 11878,
 • Določitev razmerja alfa - gama faze v konstrukcijskih jeklih za posebne namene,
 • Žarjena mikrostruktura po CNOMO Nr. E01.17.221.N,
 • Ocena žarjene mikrostrukture po tabeli NADCA,
 • Ocena mikrostrukture po tabeli FAG,
 • Ocena trakavosti po tabeli TEKSID 9.562.10/25 AL.L.2,
 • Ocena žarjene mikrostrukture po SEP 1614,
 • Ocena trakavosti cementacijskih jekel po tabeli ŽR,
 • Ocena trakavosti jekel za kroglične ležaje po tabeli GOST 801,
 • Ocena trakavosti po tabeli GOST 5640,
 • Ocena trakavosti Cr - Ni jekel po tabeli DG 3.05.0,
 • Ocena karbidnih izcej v utopnih jeklih,
 • Ocena trakavosti jekel po standardu IVECO 15-0261,
 • Mikrostrukturna trakavost po tabeli NADCA.