BODOČIM METALURŠKIM TEHNIKOM ZAGOTAVLJAJO ŠTIPENDIJO IN SLUŽBO

Na Srednjo šolo Ravne se je z letošnjim šolskim letom po več kot dveh desetletjih in predvsem zaradi velike vzpodbude in prizadevanj ravenskih družb Skupine SIJ vrnil sodoben izobraževalni program metalurškega tehnika. 17 dijakov je v 1. letniku, med 15 fanti tudi 2 dekleti. In prav vsi so štipendisti družb Skupine SIJ, 15 v SIJ Metal Ravne in 2 v SIJ Ravne Systems. Po uspešnem šolanju jim zagotavljajo zaposlitev, najboljšim pa tudi možnost izobraževanja in štipendiranja na univerzitetni ravni.

Po podpisu pogodb o štipendiranju so za štipendiste na Ravnah pripravili sprejem. Glavni direktor SIJ Metal Ravne Andrej Gradišnik jim je predstavil Skupino SIJ in vsakemu izročil zaščitna oblačila in čevlje, ki jih potrebujejo pri praktičnem usposabljanju.

»V naših podjetjih občutimo največjo vrzel ravno na področju metalurgije, metalurgi so za nas izrazito deficitarni kadri. Naši zadnji metalurgi, ki so danes ključni kadri tako proizvodnji kot v vodstvu podjetja, so stari že okoli petdeset let,« poudarja Gradišnik. Ravno zaradi tega so si tudi tako zelo prizadevali za sodoben izobraževalni program metalurškega tehnika in razpisali štipendije. Štipendija učencem predstavlja določeno motivacijo, ključno pa je pridobivanje strokovnega znanja. »Izobraževanje poteka z roko v roki. Trije naši strokovnjaki so že letos postali njihovi predavatelji, v višjih letnikih bodo pri nas opravljali praktično usposabljanje.«

Poleg bližine šolanja in štipendije je dijake pri vpisu v program metalurškega tehnika motivirala predvsem služba, ki jih po uspešnem končanju šolanja čaka v SIJ-evih družbah. Nekateri razmišljajo tudi o nadaljevanju šolanja na fakulteti. Vsi pa v metalurškem poklicu prepoznavajo izziv in svetlo prihodnost: »Menim, da je metalurgija lahko tudi za punce odlična priložnost za poklicno kariero,« pravi Urška Breznik, ena izmed dveh dijakinj v razredu.

Zadovoljstvo v sodelovanju med gospodarstvom in izobraževalnim procesom izraža tudi ravnateljica Srednje šole Ravne Ivanka Stopar: »Prepričana sem, da bomo v prihodnosti imeli poln oddelek metalurških tehnikov. Vidim namreč, kakšna struktura se je v razred vpisala: gre za uspešne osnovnošolce, tudi s prav dobrimi in odličnimi ocenami, ki pa so se usmerili v tehniko, ker v sebi čutijo to žilico.« Zaključila je z obljubo, da bodo profesorji dijake naučili biti odgovorni in delavni in da bodo vzljubili to, kar bodo delali. .

a 020