Informacija o nakupu lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ, d.d., Ljubljana), sporoča javnosti, da je danes, dne 2. 4. 2015, s prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, sklenila Pogodbo o prodaji delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., na podlagi katere je pridobila 8.205 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic izdajatelja SIJ, d.d., Ljubljana, z oznako SIJR, po ceni 190,73 evra za delnico.

Pooblastilo za nakup lastnih delnic je skupščina sprejela na zasedanju 25. skupščine delničarjev z dne 9. 6. 2014 za nakup največ 2,78% lastnih delnic z oznako SIJR, oziroma skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, za skupno 27.610 delnic z oznako SIJR, po ceni, ki ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 19.395. Skupno število lastnih delnic po omenjeni pridobitvi je 27.600, kar od vseh izdanih 994.616 delnic z oznako SIJR prestavlja 2,7749 % vseh izdanih delnic.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ, d.d., Ljubljana, na naslovu: http://www.sij.si/ .

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 2. 4. 2015
SIJ, d.d., Ljubljana
Uprava