Metal Ravne je v jeklarni zaključil naložbi v posodobitev elektroobločne peči in novo vakuumsko ponovčno peč

Uspešno poslovanje družbe Metal Ravne iz skupine SIJ temelji na neprekinjenem vlaganju v razvoj, tehnologijo in proizvodnjo. V zadnjih mesecih sta bili zaključeni dve pomembni naložbi v jeklarski program, in sicer v posodobitev 45-tonske visokozmogljivostne elektroobločne peči (EOP/UHP ali ultra high power) in 45-tonske nove vakuumske ponovčne peči (LD in VD/VOD ali ladle furnace in vaccum degasing/vacuum oxygen decarburization).

Skupna vrednost obeh naložb presega 20 milijonov evrov, s tem pa so v Metalu Ravne omogočili nadaljnje prestrukturiranje proizvodnega programa v smeri izdelave proizvodov za zahteven segment specialnih jekel z visoko dodano vrednostjo. Kljub temu bodo orodna jekla še vedno predstavljala glavnino proizvodnega in prodajnega programa družbe. Posodobljena elektroobločna peč (EOP/UHP) z vgrajenimi gorilci pospešuje proces taljenja, s tem pa v Metalu Ravne poleg manjših stroškov za energijo dosegajo tudi večjo proizvodnjo in višjo produktivnost. Hkrati so investirali tudi v novo odpraševalno napravo za staro in novo ponovčno peč, kar je pomemben doprinos k njihovim prizadevanjem za varovanje okolja.

S posodobljeno elektroobločno pečjo in novo ponovčno pečjo v Metalu pridelajo kar 12.000 ton ingotov na mesec (prej največ 10.000 ton). Nova ponovčna peč z vakuumsko postajo (VD/VOD) je pomembna za razvoj zahtevnih specialnih jekel, saj omogoča izdelavo feritnih in martezitnih nerjavnih jekel ter nizkoogljičnih jekel, ki jih Metalovi kupci cenijo zaradi njihove velike odpornosti v izrednih razmerah. Feritna in martezitna nerjavna jekla se namreč uporabljajo za posebne namene, na primer v kemijski industriji, cevarstvu, pri gradnji ekoloških naprav ter naprav za potrebe energetike in gradbeništva, saj so zaradi dodatne obdelave korozijsko odporna proti kemikalijam in izredno visoki temperaturi. Nizkoogljična jekla se uporabljajo v energetiki, na primer za izdelavo turbinskih lopatic.

V Metalu Ravne bodo po uspešno zaključenih naložbah nadaljevali z vlaganjem v nov zahtevnejši jeklarski program – četrto napravo EPŽ (elektropretaljevanje pod žlindro) in prvo napravo za vakuumsko obločno pretaljevanje (VAR-vacuum arc remelting) – ter nadaljevali projekt posodobitve obrata Jeklarna, ki obsega tehnološko opremo za potrebe vlivališča.

V letu 2016 v Metalu Ravne pričakujejo rast vrednostne in količinske prodaje. Raven naročil v Metalu Ravne je dobra in konstanta. Andrej Gradišnik, glavni direktor Metala Ravne, ob tem izpostavlja:

»V Metalu Ravne pričakujemo, da se bo zaradi nove pridobitve letna proizvodnja končnih izdelkov iz zelo zahtevnih specialnih jekel povečala za 10.000 ton. Naložba v sekundarno tehnologijo oziroma v novo ponovčno peč (LF) in vakuumsko postajo (VD/VOD) se odlično dopolnjuje z zadnjo večjo naložbo iz leta 2012, to je v tretjo napravo za elektropretaljevanje pod žlindro (EPŽ). Zaradi predvidenih zaustavitev ob izvedbi naložbe v jeklarni je bila proizvodnja v prvih devetih mesecih leta 2015 nekoliko manjša kot v enakem obdobju lani, vendar smo prihodke zaradi izboljšane strukture prodaje ohranili na praktično enaki ravni kot lansko leto, prodajna cena pa je bila zaradi izboljšane strukture v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 celo višja.«

---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih podjetij v Evropi, ZDA in Aziji ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.