NOVI PREDSEDNIK GZS POSTAL TIBOR ŠIMONKA

Ljubljana, 6. maj 2021 - Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na včerajšnji e-seji za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje izvolili Tiborja Šimonko. 


V svoji predstavitvi je Tibor Šimonka (SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.) dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in več stoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti.
 
Skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Kot ključne usmeritve je med drugim navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih.
 
Med kratkoročnimi prioritetami je izpostavil naslednji paket interventne zakonodaje in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije COVID-19, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, investicijska platforma (črpanje EU sredstev), vlaganja v RR ter debirokratizacijo. Za razvojno kapice ocenjuje, da ni vprašanje, če jo potrebujemo, temveč, kdaj bo uvedena.

Predsednika GZS voli Skupščina GZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Njegov mandat traja dve leti. Tibor Šimonka tako nadaljuje svojo poklicno pot v Skupini SIJ, in sicer kot glavni podpredsednik.

Izjava Tiborja Šimonke https://bit.ly/3vIOeNJ

Ključne usmeritve delovanja

  

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si