Prva izdaja komercialnih zapisov Skupine SIJ v nominalni vrednosti 20 milijonov evrov

Ljubljana, četrtek, 19. marec 2015


SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek prve izdaje komercialnih zapisov, za katere je zanimanje kar za 60 odstotkov preseglo končno oziroma tudi ciljno vrednost izdaje, tj. 20 milijonov evrov. Gre za devetmesečne komercialne zapise z 2,20-odstotno letno obrestno mero. Velik interes institucionalnih in zasebnih vlagateljev, ki je občutno presegel ciljno vrednost, nazorno kaže na zaupanje v konkurenčnost poslovanja skupine SIJ in uspešno nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja skupine do leta 2020.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev kratkoročnih virov in optimizacija stroškov financiranja, kot tudi nadaljevanje uresničevanja dolgoročne strategije razprševanja virov financiranja skupine SIJ. V sklopu le-te je skupina že novembra 2014 izdala petletne obveznice v nominalni vrednosti 43 milijonov evrov. Izpostaviti velja, da je ob koncu leta 2014 delež kratkoročnih virov financiranja v neto finančnem dolgu (NFD) skupine predstavljali zgolj 16 odstotkov. Gre za vire, s katerimi skupina uravnava sezonska gibanja obratnega kapitala.

»Izdaja komercialnih zapisov je pričakovani drugi korak v smeri razvoja družbe SIJ d.d. kot javne delniške družbe. S tem procesom smo lahko več kot zadovoljni, saj vlagatelji izkazujejo veliko zanimanje in zaupanje v skupino. Še naprej bomo aktivno spremljali razmere ter se tudi v prihodnje financirali prek finančnih inštrumentov na domačem in mednarodnih kapitalskih trgih,« je ob tej priložnosti izpostavil predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje komercialnih zapisov je izvajala NLB, d. d. Nematerializirani komercialni zapisi so vpisani v centralni register pri KDD z oznako SIK01 in ISIN SI0032501197. Komercialni zapisi bodo uvrščeni na organizirani trg Ljubljanske borze.

---

Skupina SIJ je po prvih nerevidiranih konsolidiranih podatkih v letu 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne jeklarske skupine v letu 2014. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

 

Več informacij:

dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si