SIJ ACRONI PROUČUJE MOŽNOSTI ZA VZPOSTAVITEV NAPREDNE ENERGETSKE SKUPNOSTI NA JESENICAH

Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 14. oktober 2020 – SIJ Acroni se bo skupaj s partnerji v okviru projekta Creators zavzemal za razvoj napredne energetske skupnosti na Jesenicah, ki bo izkoristila potencial energetsko intenzivne industrije v urbanem okolju. Razvijali bodo aplikacije in storitvene pakete ter v praksi preverili njihovo delovanje s ciljem vzpostavitve sistema izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta in postavitve do petmegavatne sončne elektrarne in vodikarne.

SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ, začenja ambiciozen projekt, s katerim bo proučila vse možnosti za vzpostavitev pametne energetske skupnosti na Jesenicah. Kot največji lokalni delodajalec, ki ima obrate skoraj v samem centru mesta Jesenice in tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, je idealen partner za proučitev vseh priložnosti za vzpostavitev energetske skupnosti, ki bo v prihodnje igrala vedno večjo vlogo pri »sobivanju« energetsko intenzivne industrije in urbanega okolja.

Največji slovenski jeklar je pridobil sredstva v programu Creators (CREATing cOmmunity eneRgy Systems), ki je del obsežnega programa Evropske unije (EU) na področju raziskav in inovacij Obzorje 2020 (Horizon 2020). Projekt Creators bo predvidoma trajal 38 mesecev, EU bo prispevala 5,3 milijona evrov. Koordinator projekta je inženirsko in gradbeno podjetje Cordeel s sedežem v Belgiji, v njem pa sodeluje 17 partnerjev iz osmih držav, iz Slovenije poleg SIJ Acronija še Institut Jožef Stefan (IJS), ki koordinira slovenske partnerje projekta, BTC in Elektro Gorenjska.

Projekt Creators so začeli izvajati na štirih lokacijah z zelo različnimi energetskimi skupnostmi – v estonskem Tartuju, belgijskem Temseju, Barceloni in na Jesenicah. Sledil bo preizkus aplikacij in storitvenih paketov v šestih dodatnih energetskih skupnostih, in sicer v Franciji, Bolgariji, na Nizozemskem, v Španiji pa tudi v ljubljanskem BTC-ju in SIJ Acroniju. V zadnjem delu projekta bodo orodja in koncepte preizkusili še na desetih dodatnih lokacijah.

»V SIJ Acroniju želimo v okviru projekta Creators izdelati uporabno in komercialno vzdržno storitveno platformo CES (Community Energy Systems), ki bo pomagala pri načrtovanju, zagonu in vodenju prihodnjih lokalnih energetskih skupnosti. Takšne skupnosti bodo namreč vse bolj pomembne za delovanje energetsko intenzivne industrije v urbanem okolju,« poudarja Samo Lečnik, vodja energetike v Skupini SIJ, in dodaja: »Za uresničitev napovedanih ciljev smo si zadali predvsem tri projekte – izkoriščanje odvečne toplote za ogrevanje mesta, postavitev do petmegavatne sončne elektrarne in postavitev vodikarne.« Med proizvodnim procesom v SIJ Acroniju namreč nastaja veliko odvečne toplote, zato želijo urediti odvajanje dela odvečne toplote v sistem daljinskega ogrevanja Jesenic. Proučujejo tudi primernost streh SIJ Acronijevih obratov za postavitev do petmegavatne sončne elektrarne z možnostjo nadgradnje.

Pred leti so v SIJ Acroniju za potrebe tehnoloških procesov vodik proizvajali v lastni vodikarni, sedaj pa ga v plinasti obliki (200 bar) kupujejo na trgu. Razmišljajo o ponovni postavitvi vodikarne s priključno močjo en megavat. Tudi v tem projektu želijo sodelovati z lokalno skupnostjo. Če bi proizvajali več vodika, kot ga potrebujejo, bi lahko s presežki sodelovali pri morebitnih transportnih projektih.

Dr. Boris Sučić iz Centra za energetsko učinkovitost na IJS poudarja: »Z naštetimi projekti želimo povezati doslej nepovezane energetske sektorje elektrike, toplote in plina. Povezati jih nameravamo na ravni ponudbe, povpraševanja in skladiščenja. Energetske vire želimo optimalno izkoristiti in tako vsem deležnikom zagotoviti pozitivne učinke.«

V Skupini SIJ želijo aktivno sodelovati v doseganju skupnih ciljev, za kar pa od državnih inštitucij potrebujejo in pričakujejo aktivno podporo v obliki ciljnih spodbud za realizacijo ključnih projektov. Za zaključek Lečnik poudarja, da nikakor ne smemo pozabiti, da so cilji trajnostnega razvoja opredeljeni na državni ravni, a se večji del implementacije dogaja na lokalni ravni, zato lokalni akterji (občine, dobavitelji daljinske toplote, občani in energetsko intenzivna industrija) potrebujejo konkretne spodbude in dovolj manevrskega prostora za učinkovito izvajanje trajnostnih razvojnih politik in ustvarjanje novih delovnih mest.

V Skupini SIJ že danes delujejo po načelih krožnega gospodarstva, imajo podpovprečen ogljični odtis v primerjavi s podobnimi jeklarnami v industriji in so podpisniki Listine trajnostnega razvoja pri Svetovnem jeklarskem združenju, s čimer so se zavezali k nenehnemu zmanjševanju svojih vplivov na okolje.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

Dodatne informacije:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si