SIJ doniral sredstva za novo napravo za trening hoje za najmlajše na rehabilitaciji na URI-Soča

Z napravo za trening hoje bodo otroci na URI – Soča izvajali zgodnjo rehabilitacijo po poškodbah in boleznih, ki vplivajo na zmožnost gibanja. Del sredstev bo namenjen tudi za izkašljevalnik za otroke. Donirani napravi bodo na otroškemu oddelku URI – Soča v uporabo predali v mesecu juniju, ko bo potekal »DAN ZA BOLJŠI KORAK« ob prijetnem druženju s piknikom.

(Ljubljana, 16.5.2016) Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu RS – Soča (URI – Soča) namenila novo donacijo – tokrat v višini 45.000 evrov. Največji del sredstev bodo v URI – Soča namenili za nakup naprave Innowalk Pro Small. Namenjena bo za trening hoje, krepitev mišične moči in pridobivanju splošne telesne zmogljivosti tudi za najmlajše na rehabilitaciji na otroškem oddelku, ki sicer hodijo, vendar je zaradi bolezni ali poškodbe njihova hoja otežena in šibka, pa tudi za tiste, ki sami stoje in hoje ne zmorejo. Nova naprava bo otrokom, visokim med 100 do 140 cm, omogočala trening hoje in krepitev funkcije spodnjih udov z vodenim recipročnim gibanjem nog in istočasno krepitvijo rok. Z njo se bodo z motoriziranim, vodenim in podprtim ponavljanjem korakanja v razbremenjenem pokončnem položaju pripravljali na samostojno gibanje in vzpodbujali aktivne gibe v spodnjih ter zgornjih udih. Izboljševali si bodo gibljivost, zniževali neprimerno povišan mišični tonus, učili recipročnih gibov nog za bodočo hojo in čutili še mnogo drugih koristnih učinkov. Naprava se lahko uporablja tudi brez funkcije rok, kadar je to bolj primerno.

Od doniranega zneska bo del namenjen tudi za nakup izkašljevalnika za otroke. Gre za napravo, ki je koristna zlasti za otroke z najtežjimi okvarami, ki se sami ne gibljejo, pretežno ležijo ali podprto sedijo, dihajo plitko in se ne morejo izkašljati. Za nekatere je pomembna predvsem z zgodnjem obdobju rehabilitacije, za druge pa tudi kasneje v življenju, če ostane funkcija dihalnih mišic in pljuč šibka. Starši se med rehabilitacijo lahko naučijo uporabe in nato lahko tako napravo dobijo za uporabo doma. S tem se pomembno izboljša dihanje in predihanost pljuč ter zmanjša nevarnost razvoja pljučnic. Izkašljevalnik so si mladi pacienti do sedaj morali deliti z odraslimi, sedaj pa bodo pridobili čisto svojega, namenjenega zgolj otrokom.

Mag. Robert Cugelj, direktor URI – Soča, je ob tem izjavil: »URI – Soča in Skupina SIJ z že drugo pomembno donacijo v dveh letih nadaljujeta z odličnim sodelovanjem, ki omogoča najmlajšim v Sloveniji rehabilitacijo, primerljivo s strokovno najbolje razvitimi inštitucijami v svetu. V URI – Soča iskreno pozdravljamo to pomembno gesto in zaupanje, ki ga Skupina SIJ izraža našemu delu.«

Anton Chernykh, predsednik uprave skupine SIJ: »Skupina SIJ je zavezana k trajnostnemu razvoju in zato z veseljem že drugo leto prispevamo k izvajanju vrhunske rehabilitacije v URI Soča. Verjamem, da bo naprava, ki smo jo podarili, tesen zaveznik njihovih strokovnjakov in terapevtov, predvsem pa velik prijatelj otrok, ki jih bo spodbujal pri majhnih, a trdnih korakih ter krepil njihovo gibljivost in samostojnost.«

Prva donacija Skupine SIJ je bila v letu 2015 v višini 50.000 evrov in je URI – Soča omogočila nakup robotizirane naprave za zgornje okončine Armeo Spring Pediatric. Slednjo najmlajši pacienti, ki imajo zaradi nevroloških obolenj težave z gibanjem rok in dlani, uporabljajo že skoraj leto dni in si tako vzdržujejo in obnavljajo motorične sposobnosti, se učijo novih gibov in izboljšujejo koordinacijo gibov. Učinki so vzpodbudni, motivacija otrok za delo pa je ob uporabi računalniških igric večja kot za običajno funkcionalno terapijo za roke.

V URI – Soča pričakujejo, da bosta napravi za trening hoje za najmlajše Innowalk Pro Small, in izkašljevalnik za otroke, za kateri so sredstva namenjena letos, v hiši že v mesecu juniju. V uporabo jih bodo predali ob prijetnem druženju s piknikom, ki bo pod skupnim imenom Dan za boljši korak namenjeno prijetnemu druženju otroke, staršev in zaposlenih na otroškem oddelku URI – Soča ter predstavnikov Skupine SIJ.

Z novo pomembno pridobitvijo bodo v URI - Soča še učinkoviteje izvajali svoje poslanstvo, da z uvajanjem novih, najsodobnejših metod zagotavljajo učinkovito rehabilitacijo pacientom in jim pomagajo, da se čim hitreje povrnejo v svoje domače okolje in nadaljujejo z aktivnim življenjem.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih družb v Evropi in ZDA ter okrog 3.400 zaposlenih. Skupina SIJ je leta 2015 zabeležila prihodke v višini 664,8 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 63,5 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 10,7 milijona evrov. Delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje se je povečal za 1,1 odstotne točke, tj. na 87,3 odstotka, s čimer se Skupina SIJ uvršča med največje slovenske izvoznike.

Več informacij:
Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si