SKUPINA SIJ IN EBRD O PRILOŽNOSTIH ZA PRIHODNJE SODELOVANJE

Ljubljana, ponedeljek, 10. september 2018 – Skupina SIJ in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta obravnavali svoje trenutno sodelovanje in priložnosti za prihodnje sodelovanje.

Uprava Skupine SIJ se je pod vodstvom Andreyja Zubitskega, predsednika uprave, sestala z delegacijo EBRD, ki jo je vodila Charlotte Ruhe, generalna direktorica EBRD za Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Gospa Ruhe je kot del svojega delovnega obiska v Sloveniji obiskala sedež največje slovenske metalurške skupine, kjer so razpravljali o trenutnem sodelovanju banke s skupino ter o možnostih sodelovanja v prihodnje.

Na sestanku je uprava skupine predstavila uspešnost poslovanja od privatizacije leta 2007 in položaj v jeklarskem sektorju. Kot eden od največjih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropski uniji je Skupina SIJ prisotna na nišnih jeklarskih trgih z visoko dodano vrednostjo, kar pomeni, da je manj dovzetna na cenovne pritiske in proizvedene količine. To omogoča največjemu proizvajalcu jekla v Sloveniji, da ohranja konstantno poslovanje tudi v času tržne negotovosti na svetovnih trgih, ki smo jim priča v letošnjem letu.

Sodelovanje med Skupino SIJ in EBRD se je sicer začelo leta 2015, ko je Banka investirala v petletne obveznice SIJ, kar je pomenilo prvo naložbo te vrste v Sloveniji s strani te mednarodne finančne ustanove. Leta 2017 sta poglobili medsebojno sodelovanje, ko je bila EBRD pod vodstvom UniCredit Group, del konzorcija sedmih bank, ki so s skupino podpisale petletno sindicirano posojilo.

»Veseli nas, da tako priznana mednarodna finančna ustanova, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj, prepoznava Skupino SIJ kot močnega partnerja v slovenskem gospodarstvu. S sindiciranim posojilom, ki smo ga podpisali leta 2017, smo skupini zagotovili dolgoročno enotno finančno strukturo in postavili temelje za nadaljnji razvoj Skupine SIJ. Zelo smo zainteresirani za prihodnje sodelovanje in odprti za nove skupne projekte,« je dejal Igor Malevanov, član uprave in glavni finančni direktor Skupine SIJ.

Charlotte Ruhe, generalna direktorica EBRD za Srednjo in Jugovzhodno Evropo, je izrazila zadovoljstvo EBRD z uspešnim poslovanjem Skupine SIJ: »Zadovoljni smo, da smo se leta 2015 odločili za naložbo v vašo skupino in da smo lani še poglobili naše sodelovanje. Skupina SIJ je odličen primer uspešne privatizacije in tudi zgled za slovensko gospodarstvo. Bilo mi je v veselje, da sem danes spoznala upravo Skupine SIJ, in pričakujem, da bo naše uspešno sodelovanje prineslo še več odličnih rezultatov.«

EBRD je naložila skoraj 1 milijardo evrov v več kot 80 projektov do sedaj. Banka še vedno ostaja naklonjena podpori lokalnega gospodarstva z naložbami in politiko sodelovanja z lokalnimi oblastmi. EBRD je na voljo za okrepitev nadaljnje rasti slovenskega gospodarstva, ki ima velik potencial in številna uspešna podjetja.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po prvih nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.

EBRD je večstranska banka, zavezana k razvoju tržno usmerjenih gospodarstev in spodbujanju zasebnih in podjetniških pobud v več kot 35 državah na treh celinah: v Evropi, Aziji in Afriki. Banka je v lasti 67 držav, Evropske unije in Evropske investicijske banke.

Dodatne informacije:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si