SKUPINA SIJ IN EBRD TUDI O PRILOŽNOSTIH ZA NADALJNJE PRIVATIZACIJSKE AKTIVNOSTI

Sporočilo za javnost

Ljubljana, torek, 4. junij 2019 – Skupina SIJ in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta obravnavali svoje trenutno sodelovanje in priložnosti za sodelovanje v prihodnosti.
Na sedežu Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla je danes potekalo vsakoletno redno srečanje med EBRD in Skupino SIJ. Uprava Skupine SIJ se je pod vodstvom predsednika uprave Andreyja Zubitskega sestala z delegacijo EBRD, ki jo je vodil Jürgen Rigterink, prvi podpredsednik. Gospod Rigterink je v okviru svojega delovnega obiska v Sloveniji obiskal sedež največje slovenske metalurške skupine, kjer so razpravljali o prihodnjih naložbenih načrtih in možnostih za sodelovanje.


»Veseli nas, da tako priznana mednarodna finančna ustanova, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj, prepoznava Skupino SIJ kot močnega partnerja v slovenskem gospodarstvu. Skupina SIJ je ena največjih naložb EBRD v Sloveniji. V prihodnje bi poleg zdajšnje podpore naložbeni strategiji Skupine SIJ, tesno sodelovanje lahko nadgradili še s podporo EBRD pri nadaljnjih privatizacijskih aktivnostih v lastništvu Skupine SIJ, če bi Republika Slovenija kot lastnica manjšinskega, 25,001-odstotnega lastniškega deleža spremenila strategijo upravljanja kapitalskih naložb,« je dejal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ in direktor podjetja Dilon, večinskega lastnika Skupine SIJ.


Jürgen Rigterink, prvi podpredsednik EBRD, je izrazil zadovoljstvo EBRD z uspešnim dosedanjim sodelovanjem s Skupino SIJ: »Zelo smo zadovoljni s poslovanjem Skupine SIJ. Ena od EBRD-jevih prednostnih nalog v razvitih tranzicijskih državah je spodbujanje regionalnega in mednarodnega povezovanja. SIJ je kot visoko konkurenčen igralec na globalnih trgih izvrsten zgled uspešnega preoblikovanja družbe, ki ji EBRD s ponosom nudi svojo podporo.«


Skupina SIJ in EBRD sicer uspešno sodelujeta od leta 2015. Takrat je EBRD investirala v petletne obveznice Skupine SIJ, kar je bila prva tovrstna naložba te mednarodne finančne ustanove v Sloveniji. Leta 2017 se je njuno medsebojno sodelovanje poglobilo, ko je bila EBRD del konzorcija sedmih bank pod vodstvom skupine UniCredit, ki je s Skupino SIJ podpisal pogodbo o petletnem sindiciranem posojilu. Obe prepoznavata možnosti za sodelovanje tudi v prihodnje.
EBRD je do sedaj v več kot 90 projektov v Sloveniji naložila skoraj milijardo evrov. Še vedno ostaja naklonjena podpori gospodarstva, naložbe pa združuje s spodbudami za spremembe politik za ustvarjanje poslovnega okolja, ki omogoča trajno ekonomsko rast.


---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci.
EBRD je večstranska banka, zavezana k razvoju tržno usmerjenih gospodarstev in spodbujanju zasebnih in podjetniških pobud v več kot 38 državah na treh celinah: v Evropi, Aziji in Afriki. Banka je v lasti 67 držav, Evropske unije in Evropske investicijske banke.