Skupina SIJ in založbe UMco v zadnjih dveh letih omogočila izdajo petih svetovno priznanih knjig za poslovno in osebno rast

Skupina SIJ in založbe UMco v zadnjih dveh letih omogočila izdajo petih svetovno priznanih knjig za poslovno in osebno rast

Na današnji okrogli mizi v proizvodnem obratu družbe SIJ RSC je potekala okrogla miza, na kateri sta Skupina SIJ in založba Umco predstavili trajnostno naravnani založniški model izdaje poslovne literature. V dveh letih so v slovenščini izdali pet svetovno priznanih knjig za poslovno in osebno rast. Ugledni sogovorniki so poudarili vrednost, ki jo projekt ustvarja tako za založbo, kot tudi za sodelavce Skupine SIJ in širšo slovensko poslovno in splošno javnost.

Z današnjo okroglo mizo o uporabnosti knjig pri delu in vsakdanjem življenju, ki je potekala v proizvodnem obratu SIJ Ravne Steel Center sta Skupina SIJ in Založba UMco predstavili trajnostno naravnani in zdržni model založniškega sodelovanja. To je inovativen in zmagovalen odgovor na knjižno in založniško krajino, ki so jo v zadnjem desetletju – posebej na majhnih trgih, kot je slovenski, pretresali ekonomska kriza, digitalizacija, spremenjene nakupovalne navade, zmanjševanje neodvisnih knjigarn in drugi dejavniki.

 »S Skupino SIJ sodelujemo v dolgoročnem projektu, ki izredno premišljeno gradi nabor knjig, ki drugače ne bi izšle v slovenskem jeziku. Zaradi že prej omenjenega šibkega slovenskega založništva, so založniki prisiljeni v prilagoditve poslovnih modelov, kar pa pogosto pomeni, da je posledično na trgu vse manj določenih tipov knjižnih naslovov oziroma kakovostnih knjig«, pove direktor in urednik založbe Umco in sogovornik na okrogli mizi dr. Samo Rugelj.

 V Skupini SIJ se zavedajo, da se je v preteklosti v industriji, v Sloveniji in drugod, zanemarjalo mehke veščine, kot je npr. vodenje, ki je ena izmed osrednjih tem izdanih knjig. Vodja, v obratih lahko vodi tudi do 200 ljudi,  je lahko največji strokovnjak na svojem področju, a če ne obvladuje mehkih veščin vodenja, potem obrat gotovo ne bo tako uspešen, kot bi lahko bil. dr. Denis Mancevič, direktor korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ, eden ključnih oseb pri vzpostavitvi sodelovanja z založno UMco in udeleženec današnje okrogle mize poudarja: »Potrebe Skupine SIJ po mehkih vsebinah v procesu izobraževanja, ki navidezno niso neposredno povezane s poslom in že prej omenjen pretresen založniški trg sta rodila dolgoročno sodelovanje Skupine SIJ in založbe UMco, ki je omogočilo izdajo kar petih knjig z veliko uporabno vrednostjo pri delu in vsakdanjem življenju, načrtujemo pa tudi izdajo novih knjig.« V zadnjem letu je s predstavljenim projektom slovenski knjižni trg postal bogatejši za kar pet svetovno priznanih knjig; »Moč navade«, C. Duhigg; »Vplivanje«, R. Cialdini; »Kako se učimo«, B. Carey; »Na drugačen način«, P. Watzlawick in drugi; in na današnjem pogovoru predstavljena nova knjiga C. Duhigga »Pametnejši, hitrejši, boljši«. Vsebine knjig se posvečanju napredku človeka pri delu in vsakdanjem življenju. Poudarja se, da je poleg inteligence, za uspešno poslovno in zasebno življenje potrebno grajenje miselne, čustvene in telesne naravnanosti ter kreativnosti, spreminjanja negativnih navad, vplivanja z lastnim vzorom, pozitivnega mišljenja …

Človek se mora v današnjem hitro spremenljivem vsakdanjem življenju in velikih pritiskih v poslovnem svetu znati odzivati. Tako bo lahko dolgoročno uspešen, ne da bi pri tem postal »izgorelo truplo«, kot je poudaril sogovornik okrogle mize dr. Aleksander Zadel, direktor Inštituta za osebni razvoj C.A.R., ki je dodal: »Knjiga je orodje za kontemplacijo. Branje je čas, ko si človek vzame čas zase. V današnjem življenju je izredno pomembna psihološka varnost. Dobra knjiga je pomoč, da ljudje posredno pridobimo izkušnje, ki jih imajo na primer drugi ljudje ali druge kulture z dolgotrajnejšo poslovno tradicijo.«

Vse do zdaj  izdane knjige so nosilke pomembnih zgodb, ki ostanejo s človekom dalj časa ali za vedno. »In dobra zgodba je tista, ki vodi pisce knjig. Če pisec ali novinar nima zgodbe nima ničesar«, je prepričana sogovornica okrogle mize mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije in novinarka Večera, ki dodaja: »Knjiga, kultura in založništvo so bili skozi zgodovino zapostavljeni, zato je vedno potrebno iskati nove modele. Zato smo novinarji, ki pa trenutno tudi sami iščemo uravnoteženi model delovanja – pomembni pri medijskem pozicioniranju knjig. Od slednjega je namreč nemalokrat odvisna (ne)uspešnost izdaje posamezne knjige

Založba Umco omogoča sodelavcem Skupine SIJ tudi uporabo elektronske verzije knjige in izdajajo svojih ponatisov knjige, ki si jih sodelavci v Skupini SIJ lahko izposojajo v dveh internih knjižnicah. »Partnersko sodelovanje ustvarja vrednost tako za založbo, za poklicno in osebno rast sodelavcev Skupine SIJ, kot za širšo slovensko poslovno in splošno javnost,«, je vsestransko korist in pomembnost trajnostnega založniškega modela poslovne literatur in sodelovanja Skupine SIJ in založbe UMco poudaril dr. Denis Mancevič.

OV7A7986

OV7A8168

 

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 zabeležila prihodke v višini 413,9 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je s svojimi izdelki prisotna ne več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske izvoznike.

 

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si