V OKVIRU PROGRAMA MARTINA RAZVILI ORODNO JEKLO ZA INOVATIVNA ORODJA NOVE GENERACIJE

Sporočilo za javnostLjubljana, četrtek, 6. junij 2019 – Na današnji zaključni javni predstavitvi raziskovalno-razvojnega programa Materiali in tehnologije za nove aplikacije (MARTINA) so družba SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ s partnerji projekta predstavili napredno orodno jeklo za inovativna orodja nove generacije.

Jeklo za izdelavo orodij s podaljšano življenjsko dobo
»Z razvojem novega jekla SITHERM S140R smo odgovorili na zahteve orodjarskega trga po večji produktivnosti in daljši življenjski dobi orodij. Razviti koncept legiranja novega jekla SITHERM S140R prinaša drugačne kombinacije lastnosti tega jekla, ki ob enaki trdoti ter primerljivi žilavosti in prekaljivosti dosega bistveno višjo toplotno prevodnost kot standardna orodna jekla za delo v vročem. Te lastnosti zagotavljajo uporabnikom novega jekla boljši odvod toplote iz orodja, skrajšanje proizvodnih časov ter višjo produktivnost. Prepričani smo, da bomo z razvitim jeklom še bolj utrdili svoj položaj na trgu orodnih jekel,« je glavne prednosti novega jekla za končne uporabnike pojasnil Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne.

Razvoj naprednih orodnih jekel je za SIJ Metal Ravne, ki s svojim tržnim deležem velja za tretjega proizvajalca orodnih jekel v Evropski uniji, izjemnega pomena, saj orodna jekla predstavljajo največji, kar 69-odstotni delež v celotni prodaji te družbe.

Prva industrijska proizvodnja bo stekla poleti
Razvoj novega jekla je potekal več let. Novo orodno jeklo so partnerji najprej razvili na laboratorijski ravni, v naslednji fazi projekta pa so izdelali tudi prototipno orodje za visokotlačno litje aluminijevih zlitin, ki so ga tudi že testirali. V fazi testiranja je tudi prototipno orodje za utopno kovanje. Partnerji projekta so z rezultati testiranja zadovoljni.

Orodna jekla za delo v vročem so izpostavljena temperaturnim nihanjem, ki povzročajo mehanske napetosti in vodijo do izpetja orodij. Te obremenitve so pogojene s hitrostjo segrevanja ali ohlajanja delovne površine orodij, ki pa jo omejuje toplotna prevodnost jekla. Za doseganje visoke toplotne prevodnosti jekla je treba upoštevati vpliv legirnih elementov na toplotno prevodnost in hkrati zagotoviti čim večjo čistočo jekla. SITHERM S140R z večjo čistostjo in s tem boljšo odpornostjo na utrujanje ter višjo toplotno prevodnostjo zadošča vsem kriterijem jekel za delo v vročem.

Po zaključku projekta, ki je predviden julija letos, bodo v SIJ Metalu Ravne rezultate prenesli v redno industrijsko prakso in izdelali prvo industrijsko šaržo. Za novo jeklo SITHERM S140R je SIJ Metal Ravne maja letos pri uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino že vložil tudi mednarodno patentno prijavo.

---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

Osrednji cilj programa MARTINA je okrepiti položaj in vlogo slovenske industrije na področju materialov, še posebej posebnih jekel in aluminija, ter s prehodom iz standardnih v razvojne dobavitelje v mednarodnih verigah in mrežah vrednosti dvigniti konkurenčnost na globalnem trgu. Program MARTINA se v kontekstu strategije pametne specializacije S4 usmerja na prednostno področje »Razvoj materialov kot končnih produktov«, saj temelji in naslavlja področja jekla, aluminija in multikomponentnih materialov, hkrati pa povezuje še uporabo materialov v industriji. Glavni cilj je avtomobilska industrija, ki je za slovensko gospodarstvo strateškega značaja tako po obsegu in dodani vrednosti kot tudi po potencialu in stopnji izvoza.

Program vključuje in povezuje kar pet od ključnih identificiranih industrij oziroma panog: materiale, orodja, plastiko ter kemično in avtomobilsko industrijo. Program povezuje 16 partnerjev (sedem industrijskih podjetij, šest institucij znanja in tri razvojne centre), ki sredstva vlagajo v skupen razvoj novih materialov, tj. končnih produktov, orodij in tehnologij oblikovanja. Cilj programa je okrepitev sodelovanja med proizvajalci končnih materialov, ki dosegajo visoko dodano vrednost in nastopajo v mednarodnih verigah vrednosti.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si