ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO!

Skupina SIJ je v mesecu aprilu aktivno pristopila k kampanji o ozaveščanju varnosti in zdravja pri delu, s katero bo nadgradila pretekla prizadevanja na tovrstnem področju. Naš ultimativni cilj je vzpostaviti zdravo delovno okolje brez poškodb in bolezni za vse zaposlene v skupini SIJ.
Kampanja za zdravo delovno okolje pa ne bo potekala samo v aprilu, ki je tradicionalno mesec varnosti in zdravja pri delu, temveč kontinuirano čez celo leto. V okviru kampanje smo pripravili širok nabor aktivnosti za spodbujanje in ozaveščanje vseh zaposlenih o pomenu varnosti in zdravja pri delu.
Družbe v skupini SIJ se zavedamo, da načela odličnosti v jeklarski industriji lahko v prihodnje še nadgradimo, saj naše jeklarsko poslanstvo znamo opravljati varno in to zmoremo tudi zdravo.
Pri tem sledimo dobrim praksam v jeklarski industriji ter smernicam, ki jih podaja World Steel Association ob svetovnemu dnevu varnosti v jeklarstvu, ki bo 28. aprila.

20160408 094932